Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  11.05.2019 09:52:02
Дата здійснення дії: 11.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Миронівське"
Код за ЄДРПОУ:  00385891
Текст повідомлення: 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНIВСЬКЕ" ( надалі-Емітент) повідомляє про несвоєчасне розміщення  регулярної річної інформації за 2018 рік  в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також про несвоєчасне подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Регулярна річна інформація  Емітента за 2018 рік  розкрито в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та передано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  11.05.2019 року. Несвоєчасне  розміщення в загальнодоступній базі даних НКЦПФР,  а  також несвоєчасне  подання  до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  регулярної  річної  інформації  Емітента  за  2018 рік    сталося  з  організаційно-технічних  причин.